ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet នឹងបើកជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន អូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា

(VOVWORLD) -តាមគម្រោងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាម Vietjet នឹងបើកផ្លូវហោះហើរពីវៀតណាមទៅជប៉ុនបន្ទាប់មកគឺហោះហើរទៅកាន់ប្រទេស អូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា។
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet នឹងបើកជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន អូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា - ảnh 1 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietjet នឹងបើកជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន អូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន Vietjet Air នឹងដាក់ដំណើរការ ជើងហោះ ហើរត្រង់ពីទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) ទៅកាន់ទីក្រុងអូសាកា (ជប៉ុន) ។ ជើងហោះហើរហាណូយ - អូសាកានឹងត្រូវបានបើកដំណើរការហោះ ហើរទៅនិងមកវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជាង ៤ ម៉ោង ដោយយន្តហោះ ប្រភេទ A320 ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ