ការិយាល័យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលយកមតិអ្នកបោះឆ្នោតចំពោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៩មិនា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen Sinh Hung
ប្រ ធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ អ្នក បោះឆ្នោតសំដៅយកមតិចំពោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៤នៅទីភ្នាក់ងាររដ្ឋសភា។​ការរៀបចំសន្និសីទនេះគឺសំដៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមាន ការត្រិះរិះនិងបង្ហាញនូវទំនុកទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបេក្ខជនចុះឈ្មោះសមាជិក
សភានីតិកាលទី១៤។​ សន្និសីទមានការឯកភាពខ្ពស់ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ចំនួន៧៧នាក់ដែលបានឧទ្ទេសនាមលើកនេះ។

        ក្នុងថ្ងៃដដែល ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាល ក៏បានរៀបចំឡើងសន្និសីទសម្រាប់
អ្នកបោះឆ្នោតពិនិត្យនិងឧទ្ទេសនាមបេក្ខជនចុះឈ្មោះសមាជិកសភានីតិកាលទី
១៤ ផងដែរ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ