ការលើកសំណើររបស់ BNP Paribas ស្ដីអំពីភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្មដើរតួនាទីដ៏សែនសំខាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

ការលើកសំណើររបស់ BNP Paribas ស្ដីអំពីភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្មដើរតួនាទីដ៏សែនសំខាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម - ảnh 1
ការលើកសំណើររបស់ BNP Paribas ស្ដីអំពីភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្មដើរតួនាទីដ៏សែនសំខាន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១៨មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក
Vuong Dinh Hue និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួន ​បាន​ជួបធ្វើការ
ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធនាការ BNP Paribas (សាធារណះរដ្ឋបារាំង)​ ដោយ​លោក Christian
De Charnace អគ្គនាយកធនាការ BNP Paribas ​តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក សំដៅពិភាក្សា
អំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការងារភាគហ៊ុនភា​វូ​ប​នី​យកម្ម ដកទុនរបស់រដ្ឋនៅសហគ្រាស
រដ្ឋ ដែលបានធ្វើភាគហ៊ុនភាវូបនីយកម្ម។​ ថ្លែង​មតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 
លោកVuong Dinh Hue បានចាត់ទុកថា៖ ​បណ្ដាការលើកសំណើររបស់ BNP Paribas
 មានអត្ថន័យដ៏សែន​សំខាន់ ​សំ​រាប់​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្នុងការរៀបចំ និងសុក្រិត
គោលនយោបាយ ច្បាប់ដែល​ទាក់ទិនដល់ភាហ៊ុនភាវូបនីយកម្ម ការលក់ភាគហ៊ុន
របស់រដ្ឋនៅសហគ្រាស។​ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងគោលបំណងថា៖ BNP Paribas 
បន្តធ្វើសកម្មភាពប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាពថែមទៀតនៅវៀតណាម ត្រៀមខ្លួនជា
ស្រេចពិគ្រោះយោបល់​អោយរដ្ឋាភិបាល គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន របស់វៀតណាមក្នុងវិ
ស័យទាក់ទិននានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ