ការវាយប្រហារអត្តឃាតដោយគ្រាប់បែកនៅNigieriaសម្លាប់មនុស្ស ចំនួន១២០នាក់។

                    

ការវាយប្រហារអត្តឃាតដោយគ្រាប់បែកនៅNigieriaសម្លាប់មនុស្ស ចំនួន១២០នាក់។ - ảnh 1

Vovworld-យ៉ាងហោចណាស់មាន មនុស្សចំនួន១២០នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងការ វាយប្រហារ
អត្តឃាតដោយគ្រាប់បែ​កនៅNigieriaនាថ្ងៃទី២៨វិច្ឆិកាតម្រង់​ទៅលើទីសក្ការះឥស្លាម១
កន្លែង។អង្គាស​ហប្រជាជាតិនិងអាមេរិកបានបរិហារការវាយប្រហារនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ព្រមទាំងសន្យាថា៖នឹងប្រកៀកស្មាជាមួយប្រជាជនNigieriaក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងលិទ្ឋិ
ជ្រុលនិយម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ