ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវប្តេជ្ញាប្រមូលថវិការរដ្ឋតាំងពីដើមឆ្នាំ

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវប្តេជ្ញាប្រមូលថវិការរដ្ឋតាំងពីដើមឆ្នាំ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងសន្និសីទ
 (រូបថតៈ Thống Nhất/TTXVN)

(VOVworld)-នារសៀលថ្ងៃទី៦ធ្នូ អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការងារឆ្នាំ២០១៧
របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានវាយតម្លៃ​ខ្ពស់
 ចំពោះការប្រមូលថវិការមជ្ឈឹមឆ្នាំ២០១៦ដែលទទួលបានហួសការកំណត់៧,៨%នោះ
 គឺ បានសម្តែងការប្តេជ្ញាខ្ពស់របស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ស្តីពីភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានលើកច្បាស់ថា៖

        “ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវអនុវត្តល្អនូវឧបករណ៍គោលនយោបាយ
សារពើព័ន្ធដើម្បីរក្សារឹងមាំស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ត្រួតពិនិត្យល្អបំណុល សាធារណ
ធានាលទ្ធភាពសងបំណុល ព្រមទាំងរួមចំណែកទទួលបានគោលដៅ​កំណើនដែល
បានដាក់ចេញ។នេះក៏ជាភារកិច្ចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ឲ្យក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុផង
ដែរ”។

        ដើម្បីអនុវត្តល្អភារកិច្ចពោលខាងលើ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាណែនាំឲ្យផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវជ្រួតជ្រាបនូវសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈឹម របស់រដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាល
ស្តីពីគោលនយោបាយដំណោះស្រាយសម្រាប់តុល្យភាពថវិការរដ្ឋ គ្រប់គ្រងបំណុល
 សាធារណៈ ដើម្បីធានាថាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាតិរឹងមាំ។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានប្តេជ្ញា
បញ្ជាណែនាំការប្រមូលថវិការរដ្ឋតាំងពីដើមឆ្នាំផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ