ករសាងCon Dao ក្លាយទៅជាមណ្ឌល មុខព្រួញខាងរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ច

              

ករសាងCon Dao ក្លាយទៅជាមណ្ឌល មុខព្រួញខាងរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ច - ảnh 1
Con Daoអាចក្លាយទៅជាមណ្ឌល មុខព្រួញខាងរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ច(រូបថត​ VOV)

Vovworld- សិក្ខាកសាលាស្តីពីរូបសណ្ឋានរៀបចំរដ្ឋបាលនិងយន្តការគ្រប់គ្រង
រដ្ឋបាលពិសេសចំពោះ Con Daoត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងVung Tauភាគ
ខាងត្បូងវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃទី១៧សីហា។នៅទីនេះអន្តរាគមន៍របស់បណ្តា
អ្នកជំនាញការសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកថា៖ ConDaoមានលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី
បង្កើត មណ្ឌល មុខព្រួញខាងរដ្ឋបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមឪវាទនៃខេត្ត Ba Ria-
Vung Tau។ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយគឺទិសដៅដំណោះស្រាយ
សំរាប់រូបសណ្ឋានរៀបចំរដ្ឋអំណាចនិងគោលន​យោបាយពិសេសសំរាប់Con Dao ក្នុងនោះមានគោលន​យោបាយអ​នុញ្ញាតអោយអ្នកជំនាញការបរទេស​និងអ្នក
ជំនាញការក្នុប្រទេសចូលរួមការងារសេនាធិការនិនជួល ជំនាញការបរទេសបង្កើត
គូផ្លង់។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ