ការសម្ដែងផ្សាភ្ជាប់រវាងតម្រូវការ-ការផ្គត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់វាលទំនាបទន្លេ Hong


ការសម្ដែងផ្សាភ្ជាប់រវាងតម្រូវការ-ការផ្គត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់វាលទំនាបទន្លេ Hong - ảnh 1
Thai Binh TechDemo 2013(TTXVN)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥សីហា នៅខេត្ត Thai Binh បានប្រព្រឹត្តទៅ​កម្មវិធី
សម្ដែង ផ្សាភ្ជាប់រវាងតម្រូវការ-ការផ្គត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យា​តំបន់វាលទំនាប​ទន្លេ Hong-
Thai Binh TechDemo 2013។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមលោក Nguyen Quan បានអោយ​ដឹងថា÷

          “ សកម្មភាពសម្ដែងផ្សាភ្ជាប់រវាងតម្រូវការ-ការផ្គត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យាលើក​នេះ ​ជាការខំប្រឹងប្រែងមួយ ក្នុងចំណោមការខំប្រឹងប្រែងដោយមានការកំណត់​របស់ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីជំរុញការអនុវត្ត ការផ្ទេរប្តូរបច្ចេក​វិទ្យា សំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្ម និងអង្គភាពនានា នៅក្នុងតំបន់ លើកកំពស់​កម្លាំងប្រកួត ប្រជែងទំនិញរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម បង្កលក្ខណះអោយបណ្ដា​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអនុ
វត្ត រាល់លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លយនចូលក្នុងផលិតកម្ម អាជីវកម្ម រួមចំណែក អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ។”

          កម្មវិធី​សម្ដែងផ្សាភ្ជាប់រវាងតម្រូវការ-ការផ្គត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យាតំបន់វាល​ទំនាប
ទន្លេ Hong -Thai Binh TechDemo 2013 បានទាក់ទាញការចូលរួម​របស់អង្គភាព ចំនួន ៦៥នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ឧទ្ទេសនាមអំពី ប្រភេទបច្ចេក​វិទ្យាថ្មី ឧបករណ៍ជឿន
លឿន  ចំណុះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃកសិផល រុក្ខផល…។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ