កំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះតំបន់សំខាន់ៗចុងក្រោយនៅប៉ែកខាងកើត Mosul

កំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះតំបន់សំខាន់ៗចុងក្រោយនៅប៉ែកខាងកើត Mosul  - ảnh 1
កំលាំងអ៊ីរ៉ាក់រំដោះតំបន់សំខាន់ៗចុងក្រោយនៅប៉ែកខាងកើត Mosul (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ មករា កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដាកំលាំង
 សន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាតំបន់ចុងក្រោយសំខាន់ៗនៅប៉ែក
ខាង កើតទីក្រុង Mosul ក្នុងពេលដែល កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបន្តប្រយុទ្ធដើម្បី
កំទិច ចោលជនប្រដាប់អាវុធនៃអង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS) ចេញពី
ទីតាំងចុង ក្រោយរបស់ពួកគេនៅប៉ែកខាងជើង Mosul។ ប៉ុន្តែ កងទ័ព
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាន បាត់បង់ការត្រួតត្រានៅខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួន
ដែលតភ្ជាប់ទីក្រុង Mosul ជាមួយខេត្ត Dohuk៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ