កសាងទីក្រុងហូជីមិញក្លាយទៅជានគរឆ្លាត

(VOVWORLD) - គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ នាថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា បានរៀបចំសន្និ សីទប្រកាសគំរោងការណ៍ “កសាងទីក្រុងហូជីមិញក្លាយទៅជានគរឆ្លាតដំណាក់ កាល២០១៧-២០២០ ទស្សនៈវិស័យដល់ឆ្នាំ២០២៥”។ 
កសាងទីក្រុងហូជីមិញក្លាយទៅជានគរឆ្លាត - ảnh 1លោក Nguyen Thien Nhan ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទ (រូបថត៖ TTXVN) 

លោក Nguyen Thien Nhan លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុក គំរោងការណ៍បានអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទ។ គំរោងការណ៍នេះផ្ដោតសំខាន់ ទៅលើគោលដៅទូទៅចំនួន៤នោះគឺ ធានាល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ឆ្ពោះទៅ សេដ្ឋកិច្ចបញ្ញា សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល់ ការគ្រប់គ្រងនគរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកំពស់គុណភាពនៃបរិយាកាសរស់នៅនិងធ្វើការ បង្កើនការចូលរួមគ្រប់គ្រង របស់ប្រជាជន។ ទស្សនៈវិស័យរបស់គំរោងការណ៍ដល់ឆ្នាំ២០២៥គឺ “ទីក្រុង ហូជីមិញនឹងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដោយលឿនបង្គួរ និរន្តរភាព ដោយឈរលើមូល ដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្មយឲ្យបានល្អនូវប្រភពកម្លាំងនានា ជាមួយការយកប្រជាជនជា គោល”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ