កសាងទីស្ដីការមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម

កសាងទីស្ដីការមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម - ảnh 1

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ មិថុនា ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំ ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីស្ដីការមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម។ក្រោយ
ពីបានសំរេចរួចរាល់ នេះនឹងជាសំណង់ទំនើប១ បម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សំរាប់ការអនុវត្តភារកិច្ចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពអ.ស.បរបស់វៀត
ណាម  និងជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង បណ្ដុះបណ្ដាលនិងដាក់ពង្រាយកម្លាំងវៀត
ណាមចូលរួមសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពអ.ស.បទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ