កសាងទស្សនវិស័យទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ី - អឺរ៉ុបលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុង សតវត្សទី ២១

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា នៅ ទីក្រុង Da Nang នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ទេសាភិបាលមូលនិធិអាស៊ី - អឺរ៉ុប(ASEF) លើកទី ៣៧នោះ ក្រសួងការបរទេសបាន រួមសហការជាមួយ មូលនិធិអាស៊ី - អឺរ៉ុបរៀបចំកិច្ចសន្ទានស្ដីពី “ការកសាងទស្សនវិស័យទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ី - អឺរ៉ុបលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុង សតវត្សទី ២១”។
កសាងទស្សនវិស័យទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ី - អឺរ៉ុបលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុង សតវត្សទី ២១ - ảnh 1កសាងទស្សនវិស័យទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ី - អឺរ៉ុបលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុង សតវត្សទី ២១ 

នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា នៅ ទីក្រុង Da Nang នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ទេសាភិបាលមូលនិធិអាស៊ី - អឺរ៉ុប(ASEF) លើកទី ៣៧នោះ ក្រសួងការបរទេសបាន រួមសហការជាមួយ មូលនិធិអាស៊ី - អឺរ៉ុបរៀបចំកិច្ចសន្ទានស្ដីពី “ការកសាងទស្សនវិស័យទំនាក់ទំនងដៃគូអាស៊ី - អឺរ៉ុបលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុង សតវត្សទី ២១”។

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្រ្តៃយ៍ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Bui Thanh Son បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវេទិកាសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ីអឺរ៉ុប (ASEM) ក្នុងនោះមានការរូមចំណែកដ៏សំខាន់របស់ ASEF  ហើយក្លាយទៅជាវេទិកាតភ្ជាប់រវាងបណ្ដាប្រទេស បណ្ដាខឿនអរិយធម៌ និងតភ្ជាប់ប្រជាជន សហគ្រាសនៃទ្វីបអាស៊ី - អឺរ៉ុប។

លោក Bui Thanh Son បានលើកសំណើអំពីការរួមគ្នាកសាងទស្សនវិស័យសម្រាប់ ASEF ប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវ និងមានលទ្ធភាពបន្សាំ ឈានមុខគេក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី។ លោក បានអះអាងថាដោយមានការអនុវត្តយន្តការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយ និងកិច្ចការបរទេសពហុភាគីម្ចាស់ការនោះ វៀតណាមនឹងបន្តសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូក្នុង ASEM ដើម្បីការសាងទស្សនវិស័យសម្រាប់វេទិកា ASEM ប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ