កាសែតមហាសាមគ្គីភាព (Dai Doan Ket) អេលិចត្រូនិកបានបង្ហាញមុខ

កាសែតមហាសាមគ្គីភាព (Dai Doan Ket) អេលិចត្រូនិកបានបង្ហាញមុខ - ảnh 1
កាសែតមហាសាមគ្គីភាព (Dai Doan Ket) អេលិចត្រូនិកបានបង្ហាញមុខ (VNP)


        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៨មិថុនានៅក្រុងហាណូយ កាសែតមហាសាមគ្គីភាព
(Dai Doan Ket) ស្ថាប័នមជ្ឈឹមនៃរណសិរ្សមាតុផូមិវៀតណាមបានបង្ហាញមុខ​
កាសែត​មហាសាមគ្គីភាពអេលិចត្រូនិក (www.daidoanket.vn)។ កាសែត​មហា
សាមគ្គីភាពមានអាយុ៧៣ឆ្នាំជាកាសែតមួយក្នុងចំណោមកាសែតបាន​បង្កើតមុន
បង្អស់នៅវៀតណាម មុននេះជាកាសែតសង្គ្រោះជាតិ (Cuu Quoc)។ ថ្លែងមតិនៅ
ទីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុផូមិវៀតណាម​លោក Nguyen
Thien Nhan បានអះអាងថា៖

        “ការបង្កើតនៃកាសែតអេលិចត្រូនិកមហាសាមគ្គីភាពគឺបន្តប្រពៃណីនៃ
​កាសែតមហាសាមគ្គីភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃរយៈពេល៨ឆ្នាំដំណើការទំព័រ​
អេលិចត្រូនិកកាសែតមហាសាមគ្គីភាព។​ ការបង្កើតកាសែតអេលិចត្រូនិកជា​
ឱកាសថ្មីដើម្បីអនុវត្តសមត្ថកិច្ចជាសម្លេងរបស់ស្ថាប័នមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិ​វៀត
ណាម ទន្ទឹមនឹងនោះជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងប្រជាជនជាមួយបក្សនិងរដ្ឋ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ