កាសែតរបស់ឡាវមានអត្ថបទសរសេរលើកសរសើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឡាវ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

(VOV) – តាមអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុយសំលេងវៀតណាមប្រចាំនៅឡាវឲ្យដឹងថា ក្នុង
បណ្ដាថ្ងៃនេះ កាសែតនិងមធ្យោបាយឃោសនារបស់ឡាវបានមានអត្ថបទសរសេរ
លើកសរសើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឡាវ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang។
ការសែត Pasason បានចុះផ្សាយបទវិចារណៈកថាស្វាគមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាន
រដ្ឋ Truong Tan Sang។ ក្នុងថ្ងៃទី ៩ និងទី ១០ កុម្ភៈ ទីភ្នាក់ងាសារព័ត៌មានជាតិឡាវ KPL
Vientian May (វៀងច័នថ្មី) វិទ្យុយសំលេងជាតិ ទរទួស្សរជាតិឡាវ សុទ្ធតែចុះផ្សាយលើទំព័រ
ដើមព័ត៌មានឆ័យល័ក្ខ អំពីពិធីទទូលដ៏មហោឡារឹកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang។

កាសែតរបស់ឡាវមានអត្ថបទសរសេរលើកសរសើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅឡាវ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម  - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang (Imagine: Internet)

បណ្ដាកាសែតវិទ្យុរបស់ឡាវ បានចុះផ្សាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រែងស្តីពីសកម្មភាពដំណើរ
ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម ដែលសំដែងនូវ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាពិសេស កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ វៀតណាម - ឡាវ និងអះអាងថា៖ ទំនាក់ទំនងពិ
សេសនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលមិនអាចកាត់ ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិទាំង២។ នេះជា
ព្រឹត្តិការ ដើម្បីចាប់ផ្តើមឲ្យ ឆ្នាំសាមគ្គីភាព មិត្តភាពវៀតណាម - ឡាវ ផងដែរ។ ការសែត
ឡាវក៏សង្កត់ធ្ងន់ដល់ការសាសួសុខទុក្ខរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមចំពោះបណ្ដាថ្នាក់ដឹកន
នាំជើងចាស់របស់ឡាវ ដូចជា៖ អតិតប្រធានរណសិ្សរឡាវកាសាងមាតុប្រទេស សមមិត្ត
Sisavat Keobunphan អតីតប្រធានបក្សនិងប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក Khamtay Sivandon ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ