ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាម បន្តកើនឡើងគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍

(VOVWORLD) -ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ចំនួនភ្ញៀវទសេចរអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាម តាមការប៉ាន់ស្មានជាង ១,៤៣ លាននាក់ ដែលកើនឡើងជាង ១៩% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានា ឆ្នាំ២០១៧។
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាម បន្តកើនឡើងគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ - ảnh 1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទស្សនាវៀតណាម បន្តកើនឡើងគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ 

ដូច្នេះហើយ ក្នុង ២ ខែដើមឆ្នាំ២០១៨ នេះ ចំនួនភ្ញៀវទសេចរអន្តរជាតិមកទស្សនា វៀតណាម សង្ឃឹមថាទទួលបាន ២,៨ លាននាក់ ដែលកើនឡើងជិត ៣០% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំទៅមិញ។

ក្នុងនោះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីទ្វីពអាស៊ី មកដល់វៀតណាមជាច្រើនបំផុតមាន ជាអាទិ៍ ប្រទេសចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន តៃវ៉ាន់ (ចិន) ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ ជាដើម។

អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍បានដាក់គោលដៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៨ នឹងទទួល ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនពី ១៥ ដល់ ១៧ លាននាក់ និង ភ្ញៀវទេសចរ ក្នុងស្រុកចំនួន ៧៨ លាននាក់ ប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ ទេសចរណ៍ចំនួន ៦២០.០០០ ពាន់លានដុង។ ក្រៅពីនេះ វិស័យទេសចរណ៍ខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យ ទេសចរណ៍ក្លាយទៅ ជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមុខព្រួញយ៉ាងឆាប់ៗតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ការិយាល័យនយោបាយ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ