ខែកម្មករឆ្នាំ២០១៨ក្រោមប្រធានបទ “សាខាសហជីពមួយ-ផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់សមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធយុវជន”

(VOVWORLD) -សហព័ន្ធសហជីពពលករ វៀតណាម គ្រោងនឹងបំផុសខែកម្មករឆ្នាំ ២០១៨នាខែ មេសាឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធាន បទ “សាខាសហជីពមួយ-ផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់សមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធយុវជន”។
ខែកម្មករឆ្នាំ២០១៨ក្រោមប្រធានបទ “សាខាសហជីពមួយ-ផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់សមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធយុវជន” - ảnh 1

ខែកម្មករឆ្នាំ២០១៨ក្រោមប្រធានបទ “សាខាសហជីពមួយ-ផលប្រយោជន៍មួយ សម្រាប់សមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធយុវជន”

យោងតាមផែនការ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ សាខាសហជីពនិមួយៗ នឹងម្ចាស់ការជ្រើសរើសដៃគូ ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីសុខុមាលភាពនានា ដាក់សំណើរជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ពលករ រៀបចំយ៉ាងហោចណាស់សកម្ម ភាពមួយសម្រាប់ពលករ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នា នោះ អង្គការសហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គប្បីរៀបចំវេទិកា “ស្តាប់មតិរបស់កម្មករ ផ្តល់មតិ ឲ្យកម្មករស្តាប់” ដើម្បីក្តាប់ជាប់និងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលា នូវបញ្ហាក្តៅគគុក ក្នុង សម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករជាពិសេស ចូលរួមឃ្លាំមើលការអនុវត្ត គោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីពលកម្មផងដែរ។

        ក្រៅពីនោះ អង្គការសហជីពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ បានរៀបចំពិធីលើកសរសើរ សមូហ ភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងបណ្តាកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងនានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ