ខេត្ត Can Tho ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ


ខេត្ត Can Tho ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ - ảnh 1
ខេត្ត Can Tho ខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (Image: VNA)

(VOVworld) – តាមមន្ទីរការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចខេត្ត Can Tho (ភាគខាង
ត្បូងវៀតណាម) បានឲ្យដឹងថា៖ តំបន់ខំប្រឹងប្រែងជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារ ចំនួន ៣ ពាន់
គ្រួ រូចផុតពីភាពក្រីក្រ រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅទីនេះពី ២,៨៤%
ដល់ ១,៨៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលត្រូវបាននាំចេញ លោក
Nguyen Thanh Xuan នាយកមន្ទីរការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចខេត្ត Can Tho បាន
ឲ្យដឹងថា៖ ខេត្ត Can Tho ត្រូវជំរុញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីនាំតំលៃផលិតកម្មឧស្សា
ហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មក្នុងតំបន់ឡើង ២ សែនពាន់លានដុល្លាអាមេរិក
កើនឡើង ១១,៥% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ បង្កើតឡើងបុព្ធបទរឹងមាំសំដៅលើក
កំពស់ ចំណូលរបស់ប្រជាជននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយជោគជ័យ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ