ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្កាប្រឆាំងអំពើហឹង្សាដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអំពីភេទ

ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្កាប្រឆាំងអំពើហឹង្សាដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអំពីភេទ - ảnh 1
ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្កាប្រឆាំងអំពើហឹង្សាដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអំពីភេទ

(VOV)_ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសមភាពភេទនិងបង្កាប្រឆាំងអំពើហឹង្សាដោយ
ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអំពីភេទដោយប្រធានបទ៖ រួមដៃកាត់បន្ថយអំពើហឹង្សារចំពោះ
នារី និងកុមារី ត្រូវបានរៀបចំឡើង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១៥ធ្នូ។​ពិធីបំផុស
ខែធ្វើសកម្មភាពនេះនឹងបានរៀបចំឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកា ​នៅទីក្រុងហាណូយ។
 នេះជាសកម្មភាពមួយដែលបានក្រសួងការងារ យុទ្ធជន​ពិការនិងសង្គមកិច្ច រួមសហ
ការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំនៅវៀត​ណាមរៀបចំឡើង។ ថ្លែងមតិនៅទី
នេះ លោក Nguyen Trong Dam អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម
កិច្ច បានអោយដឹងថា៖

          “ គិតដល់នាបច្ចុប្បន្ន បានមានស្ថាប័ន អង្គការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះ
 រៀបចំសកម្មភាពចំនួន៣០ក្នុងទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងខែធ្វើសកម្ម
នេះ។ តាមរយៈខែធ្វើសកម្មភាពនេះ យើងសង្ឃឹមថា៖ នឹង​រួមវិភាគទានបន្ថែម​ទៀត
​ ចំពោះការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រយសារ លុបចោលអំពើ​ហឹង្សាចំពោះនា
រីនិងកុមារី ដើម្បីគោលដៅ សមភាពភេទ អភិវឌ្ឍន៍​របស់នារី​វៀតណាម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ