គណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំនៅមូលដ្ឋានម្ចាស់ការក្នុងការធ្វើជាសេនាធិការ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិថុនា នៅទីក្រុង  Tuy Hoa ខេត្ត Phu Yen គណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និសីទបែងចែកការងារឃោសនាអប់រំ
គណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំនៅមូលដ្ឋានម្ចាស់ការក្នុងការធ្វើជាសេនាធិការ - ảnh 1លោក Vo Van Thuong ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំមជ្ឈឹម (Internet) 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិថុនា នៅទីក្រុង  Tuy Hoa ខេត្ត Phu Yen គណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និសីទបែងចែកការងារឃោសនាអប់រំ ឆមាសទី ១ ២០១៧ ជាមួយបណ្ដាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការ បក្សទីក្រុងនៅភូមិភាគកណ្ដាល - Tay Nguyen។ លោក Vo Van Thuong ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំមជ្ឈឹមអញ្ជើញចូលរួម និងជាអធិបតីសន្និសីទនេះ។

        ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ គណៈកម្មាធិការឃោសនាការអប់រំនៃបណ្ដាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងនៅភូមិភាគកណ្ដាល Tay Nguyen បានសម្រេចល្អនូវខ្លឹមសារការងារដែលបានដាក់ចេញ។ ជាក់ស្ដែងគឺមានកាផ្កើមគំនិតជាច្រើន ច្នៃប្រឌិតក្នុងការអនុវត្តសារាចរណ៍របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្ដីពីការជំរុញការសិក្សា និងធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ សីលធម៌ រចនាបទហូជីមិញ តភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី ៤ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ