គណៈកម្មាធិការជាតិ អំពីយុវជនវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទពេញអង្គ លើកទី ២០

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦កុម្ភៈនៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការជាតិ
អំពីយុវជន វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទពេញអង្គលើកទី ២០ សំដៅពិភាគ្សា
និងផ្តល់ មតិចូលក្នុងរបាយការលទ្ធផលការងារឆ្នាំ ២០១១ និងផែនការការងារឆ្នំា
២០១២។ នៅក្នុងសន្និសីទ មតិមួយចំនួនរបស់បណ្តាតំណាង សុទ្ធតែឯកភាព គ្នា
ចាត់ទុកថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ វៀតណាមត្រូវផ្តោតសំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារ សំខាន់
ចំនួន ៣ ក្នុងនោះមាន ការអប់រំសតិអារម្ម សីលធំម៌ របៀបរស់នៅ សម្រាប់យុវ
ជនជាដើម។ ថ្លែងមតិ បញ្ជាណែនំា នៅសន្និសីទ ឧបនាយករដ្ឋ មន្រ្តី Nguyen Thien
Nhan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ៖

គណៈកម្មាធិការជាតិ អំពីយុវជនវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទពេញអង្គ លើកទី ២០ - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម Nguyen Thien Nhan

        សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការជាតិយុវជនវៀត

ណាមនិងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាបណ្តាអង្គភាពអនុវត្ត ឃ្លំាមើល ត្រួត ពិនិត្យ និងធ្វើជាសេនាធិការជួយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្ត យុទ្ធសាស្រ្ត យុវជនដំណាក់កាលនេះ។ប្រការនេះជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដែលយើងត្រូវជាក់ស្តែងបនីយកម្មបន្ថែម ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធ សាស្រ្ត ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាជំហ៊ានដំបូង”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ