គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត វេណេហ្ស៊ុអេឡាប្រកាសបបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន ៥ រូប

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ៦ មិនា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត វេណេហ្ស៊ុអេឡា(CNE) បានប្រកាស បញ្ជីរាយានាមបេក្ខជនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ២០ ឧសភាខាងមុខ ក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចលោក Nicolas Maduro។
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត វេណេហ្ស៊ុអេឡាប្រកាសបបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន ៥ រូប  - ảnh 1 គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
វេណេហ្ស៊ុអេឡាប្រកាសបបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន ៥ រូប 

នាថ្ងៃទី ៦ មិនា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត វេណេហ្ស៊ុអេឡា(CNE) បានប្រកាស បញ្ជីរាយានាមបេក្ខជនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ២០ ឧសភាខាងមុខ ក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចលោក Nicolas Maduro។ លោក Nicolas Maduro នឹងប្រជែងក្នុងបោះឆ្នោតសារជាថ្មី ក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់គណបក្សសង្គមនិយមឯកភាព (PSUV) កាន់អំណាច។

ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាធិបតីពោលខាងលើ នាខែឧសភាខាងមុខ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងដូចគ្នានឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារនីតិប្បញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ