គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹមជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកតំបន់ Tay Nguyen

គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹមជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកតំបន់ Tay Nguyen  - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម លោក  Vuong Dinh Hue (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា នៅទីក្រុង Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹមបានជួបធ្វើការជាមួយ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកតំបន់ Tay Nguyen ក្រោយរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ អនុវត្ត
សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៦ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី ១០
អំពីបញ្ហាកសិកម្ម-កសិករ-ជនបទនៅបណ្ដាខេត្ត Tay Nguyen ។ ថ្លែងមតិក្នុងជំនួប
ធ្វើការ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម លោក Vuong Dinh Hue បានឲ្យដឹងថា៖

“រូបសណ្ឋានណាសំរាប់ប្រជាកសិករមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីគឺបញ្ហាសំខាន់បំផុត។ ក្នុង
សេចក្តី​សម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយបានឲ្យដឹងថា៖ ប្រមូលផ្តុំដោះ
ស្រាយជាសារវ័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីជាពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីសំរាប់ជនរួមជាតិជាជនជាតិ
ភាគតិច៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ