គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលដៅជាតិលើសមភា

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះ នៃសម័យប្រជុំលើកទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្តល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិ បាលស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលដៅជាតិលើបញ្ហាសមភាពភេទ។របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល 
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលដៅជាតិលើសមភា - ảnh 1គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលដៅជាតិលើសមភាពភេទ 

បន្តរបៀបវារះ នៃសម័យប្រជុំលើកទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀត ណាមបានផ្តល់មតិចំពោះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលដៅជាតិលើបញ្ហាសមភាពភេទ។របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល បានសរអោយឃើញនូវលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការងារសមភាពភេទ។ យន្តការ គោលនយោបាយ ច្បាប់ស្ដីអំពីសមភាពភេទបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងនោះមានបណ្ដាគោលនយោបាយបង្កលក្ខណះអោយនារីចូលរួមវិស័យនៃជីវភាពរស់នៅ។ 

          ក្នុងព្រឹកថ្ងៃដដែល គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏បានផ្តល់មតិលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រិត្យស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋចំពោះសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ