គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់អាវុធ

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់អាវុធ - ảnh 1
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់អាវុធ

(VOV)_បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២មេសា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀត ណាម បានផ្តល់មតិចំពោះការទទួលយក និងធ្វើវិសោធនកម្ម​គំរោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់អាវុធ ​យុទ្ធភ័ណ្ឌផ្ទុះ និងឧបករណ៍ការពារ។ ​តាមរយៈការពិភាក្សា  គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានឯកភាពចំពោះ​ខ្លឹមសារជាច្រើន ដែលបានបំពេញបន្ថែម និងធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះគំរោងច្បាប់នេះ។ 

          ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃដដែល គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិចំពោះកម្មវិធីសកម្មភាពឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ​ឆ្នាំ២០១៨ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ