គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩កញ្ញា គណៈកម្មាធិ ការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បានផ្ទៀងស្តាប់នូវរបាយការណ៍សរុបរបស់ប្រធាន តុលា កាប្រជាជនកំពូល ប្រធានអយ្យការប្រជាជនកំពូល និងរបាយការណ៍របស់ រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ ២០១៧។ 
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ

របាយការណ៍របស់ រដ្ឋាភិបាលសរឲ្យឃើញថា លទ្ធផលនៃការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលកន្លង ទៅបានបង្កើតឡើងការផ្លាស់ប្តូរសកម្មមែន ប៉ុន្តែមិនទាន់មានជំហានលោតផ្លោះ។ រដ្ឋាភិបាលក៏ពិនិត្យថា ការបញ្ជាណែនាំយ៉ាងប្តូរផ្តាច់របស់គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែ នាំមជ្ឈឹមទទួលបន្ទុកការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រួមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនានា នឹងរួមចំណែក ពង្រឹងថែមទៀតទំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រ ជាជន មានឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់ផង ព្រមានផង និងលើកទឹកចិត្តកត្តាសកម្មដែលចូល រួមក្នុងការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ