គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើគម្រោងច្បាប់ផែនការមេ

(VOVworld)-ក្នុងសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែមករា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ
សភាបានផ្តល់មតិទៅលើបញ្ហានៅខ្វែងគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់គម្រោងច្បាប់ផែន
ការមេ។ នៅទីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននានាបានស្នើថា ប្រព័ន្ធផែន​ ការមេនិង
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រភេទផែនការមេនានាត្រូវកំណត់តាមគោលការណ៍ថា ក្រសួងស្ថា
ប័ននិងតំបន់នានាត្រូវគោរពតាមផែនការមេរបស់ជាតិ។

        នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ​ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បាន
អះអាងថា ច្បាប់ផែនការគប្បីជំនះពុះពារឲ្យបាននូវការជាន់លើគ្នា ការខ្ជះខ្ជាយនិង
ការអាកាត់បរិយាកាសរដ្ឋបាលរបស់ ខេត្ត ក្រុងនានា។

        ក៏នាព្រឹកថ្ងៃដដែល អង្គប្រជុំបានពិភាគ្សាលើបញ្ហាធំៗមួយចំនួននៃគម្រោង
 ច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តរដ្ឋ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ