គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបើកសម័យប្រជុំលើកទី ២០

គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបើកសម័យប្រជុំលើកទី ២០ - ảnh 1
គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបើកសម័យប្រជុំលើកទី ២០(http://nguyensinhhung.net/)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ សីហា ក្រោមការធ្វើអធិបតីរបស់ ប្រធានរដ្ឋ​សភា វៀតណាម លោក Nguyen Sinh Hung គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀត
ណាម​បានបើកសម័យប្រជុំ លើកទី ២០។ សម័យប្រជុំលើកនេះនឹង​អូសបន្លាយ ក្នុងរយះពេល១០ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ២២ សីហា ប្រមូលផ្តុំ​ពិភាក្សា ផ្តល់មតិ ចំពោះបណ្ដាគំរោងច្បាប់ សេចក្ដីព្រាងគតិយុត្ត …។ល។ ក៏​ក្នុងសម័យប្រជុំលើកនេះ  គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា​បន្តផ្តល់មតិ ចូលក្នុងសេច្ចក្ដីព្រាង ធ្វើវិសោធន
កម្មរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២ អនុវត្តការសួរដេញដោល និងឆ្លើយការសួរដេញដោល  ចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធនធាននិងបរិស្ថាន។​

នារសៀលថ្ងៃទី ១២ សីហា គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បាន
ពិភាក្សា និងផ្តល់មតិអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោ​ធនកម្ម បំពេញបន្ថែ​មច្បាប់គមនាគមន៍ តាមផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេស។  ​មតិភាគច្រើនបានឯកភាពជាមយយការ​ធ្វើវិសោធនកម្ម  បំពេញបន្ថែមច្បាប់នេះអោយសមស្របទៅនឹង​សភាពការណ៍នាបច្ចុប្បន្ន។  ក្នុងនោះ មានបញ្ហាគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹក ​មធ្យោបាយ …ល។ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើន
របស់ ដំណាង​នានា និងស្នើបំភ្លឺច្បាស់លាស់ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ