គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន


(VOV)_បន្តកម្មវិធីនៃសម័យប្រជុំលើកទី ២០ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០សីហា   ​គណះកម្មា
ធិការអចិន្ត្រៃ យ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានដំណើការសួរដេញដោល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
យុត្តិធម៌  និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធ​នធាននិងបរិស្ថាន។ ​

គណះកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក Ha Hung Cuong (www.kinhtenongthon.com.vn )

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ សីហា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក Ha Hung Cuong  ឆ្លើយការ
សួរ ដេញ ដោល អំពីការទទួលខុសត្រូវ​​ក្នុង​ការធ្វើ​សេនាធិ​ការកសាង  អនុវត្តកម្មវិធី
កសាងច្បាប់  បទបញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាល …។ល។ ស្ដីពីប្រសិទ្ធិភាពអនុវត្តច្បាប់​ក្នុង ជីវភាពរស់នៅ លោក Ha Hung Cuong បានអោយ​ដឹងថា÷

“ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ មនសិកាអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្មាភិបាល ​ភ្នាក់ងារនិងប្រជាជន ត្រូវបានកែលំអរជាច្រើន។ តាមសំណូមពររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ រដ្ឋា
ភិបាល បានចេញសេចក្ដីសម្រេចចិត្តអំពីការតាមដាន ការ ​អនុវត្តច្បាប់។ ប្រសិនជា ក្រិតច្បាប់នេះនេះត្រូវបានអនុវត្តល្អ ជាពិតប្រាកដថា÷ ​ការអនុវត្តច្បាប់នឹងមាន ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន នាពេលខាងមុខនេះ។”

នារសៀលថ្ងៃនេះដែរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាម លោក 
Nguyen Minh Quang នឹងឆ្លើយអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុង​ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋចំពោះការ
ធ្វើអាជីវ កម្មធនធាន ផលរ៉ែ ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការការពារបរិស្ថាន…។ល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ