គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Bac Ninh

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម នាថ្ងៃទី ១១ សីហា គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសមាជិក គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹមគណ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទីី ១ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា លោក នៃ ប៉េ ណា បានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Bac Ninh ភាគខាងជើងវៀតណាម។ 
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត  Bac Ninh  - ảnh 1 គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត  Bac Ninh 

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម នាថ្ងៃទី ១១ សីហា គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសមាជិក គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹមគណ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទីី ១ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា លោក នៃ ប៉េ ណា បានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្ត Bac Ninh ភាគខាងជើងវៀតណាម។ ក្នុងជំនួបធ្វើការ លេខាគណៈកម្មាធិការខេត្ត Bac Ninh បានអះអាងថា៖ ដោយតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ តំបន់ ខេត្ត Bac Ninh  នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ