គណៈប្រតិភូបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទិ១១ គណបក្សកម្មុយនីស្តបង់ក្លាដែស

គណៈប្រតិភូបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទិ១១ គណបក្សកម្មុយនីស្តបង់ក្លាដែស - ảnh 1
គណៈប្រតិភូបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទិ១១ គណបក្សកម្មុយនីស្តបង់ក្លាដែស

          (VOV)_ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨​ដល់ថ្ងៃទី៣១តុលា នៅទីក្រុង Dhaka គណៈបក្ស​កម្មុយ​នីស្ត​បង់ក្លាដែស (CPB) បានដំណើការមហាសន្និបាត លើកទី១១ដោយ​មានការចូលរួមរបស់ដំណាង៣៥០នាក់ មកពីគណៈកម្មាធិការបក្សជាតិ និង​អន្តរជាតិ។ គណៈប្រតិភូបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម ដឹកនាំដោយលោក Nguyen Tuan Phong អនុប្រធានគណៈកម្មា
ធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹម បានអញ្ជើញ​ចូលរួម និងមានបទថ្លែងមតិ អបអរសាទ
រមហាសន្និបាត។ នៅក្នុងជំនួបសន្ទនានានា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សកម្មុយនីស្តបង់ក្លាដែស លោក Nguyen Tuan Phong បានជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តគោលមាគា៍ 
ដោយមហាសន្និបាត​ លើក​ទី​១២បានដាក់ចេញ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនៅវៀត
ណាម គោលមាគា៍​ផ្លាស់ប្តូរថ្មី   និងកិច្ចការបរទេស របស់បក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមហើយ
ផ្លាស់ប្តូរអំពីវិធានការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ