គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅស្វីស

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១ ធ្នូ ក្រុមចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានជូនដំណឹងនឹងដកខ្លួនចេញ ពីការចរចាដែល អ.ស.ប. គាំពារនៅទីក្រុង Geneva ស្វីស ហើយអាចមិនវិលត្រឡបមកវិញ នាសប្តាហ៍ខាងមុខដោយមូលហេតុថា៖ ភាគីប្រឆាំងមិនយល់ព្រមដើម្បីប្រធានាធិបតីស៊ីរី លោក Bashar al Assad កាន់ដំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាល។ 
គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅស្វីស - ảnh 1 គណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅស្វីស

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១ ធ្នូ ក្រុមចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានជូនដំណឹងនឹងដកខ្លួនចេញ ពីការចរចាដែល អ.ស.ប. គាំពារនៅទីក្រុង Geneva ស្វីស ហើយអាចមិនវិលត្រឡបមកវិញ នាសប្តាហ៍ខាងមុខដោយមូលហេតុថា៖ ភាគីប្រឆាំងមិនយល់ព្រមដើម្បីប្រធានាធិបតីស៊ីរី លោក Bashar al Assad កាន់ដំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាល។ ក្នុងពេលនោះ ប្រធានក្រុមចរចាតំណាងឲ្យភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរី លោក Nars Hariri បានអះអាងា៖ គេមក កាន់ទីក្រុង Geneva ដោយមានគោលបំណងចូលរួមការចរចាផ្ទាល់និងស្មោះត្រង់ ព្រមទាំង អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធដើម្បីក្រុមចរចារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីចូលរួមដ៏ពេញ លេញដំណើរការចរចា៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ