គម្រោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍គប្បីជាក់ស្ដែង ហើយជៀសវាងការកំណត់រួម

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Duc Dam បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ អ្នកជំនាញការ តំណាងសគ្រាសលើវិស័យទេសចរណ៍ អំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគម្រោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍។
គម្រោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍គប្បីជាក់ស្ដែង ហើយជៀសវាងការកំណត់រួម - ảnh 1គម្រោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ
វិស័យទេសចរណ៍គប្បីជាក់ស្ដែង ហើយជៀសវាងការកំណត់រួម 

នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Duc Dam បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ អ្នកជំនាញការ តំណាងសគ្រាសលើវិស័យទេសចរណ៍ អំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃគម្រោងការណ៍រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍។

អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍គប្បីអនុវត្តដោយមានការត្រិះរិះថ្មី និងជាក់ស្ដែង។ ពោលគឺដោះស្រាយ បញ្ហានីមួយៗដូចជា៖ ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ គមនាគមន៍ បែបបទរដ្ឋបាលជាដើម។ លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគប្បីជាក់ស្ដែង។ គម្រោងការណ៍គប្បីកំណត់ពេលវេលា និងផែនការជាក់ស្ដែង ក៏ដូចជាទីតាំងទេសចរណ៍សំខាន់ៗផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ