គុយបាដំណើរការបោះឆ្នោតតំបន់

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់នៅគុយបាបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ដែលជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរជ្រើសរើសអ្នកស្នងប្រធានគុយបាលោក Raul Castro បន្ទាប់ពីលោកប្រកាសនឹងលាលែងពីដំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីគុយបានាខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ ព្រមទាំង អំពាវនាវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុង តំបន់ដែរ។
គុយបាដំណើរការបោះឆ្នោតតំបន់  - ảnh 1 គុយបាដំណើរការបោះឆ្នោតតំបន់ 

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៦ វិច្ឆិកា អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់នៅគុយបាបានចូលរួមការបោះ ឆ្នោតក្នុងតំបន់ដែលជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរជ្រើសរើសអ្នកស្នងប្រធានគុយបាលោក Raul Castro បន្ទាប់ពីលោកប្រកាសនឹងលាលែងពីដំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រីគុយបានាខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខ ព្រមទាំង អំពាវនាវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុង តំបន់ដែរ។ តាមគំរោង លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា។ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នេះ គុយបាននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហើយស្ថាប័ន នីតិបញ្ញត្តិនេះគ្រោងនឹងជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី ២៤ កុម្ភាៈ ២០១៨ ។ ទោះបីជាលាលែងពីដំណែងក្តី ប៉ុន្តែ លោក Raul Castro នៅរក្សាដំណែងជាលេខាទី ១ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តគុយបាដល់ឆ្នាំ ២០២១៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ