គុយបាថ្កោលទោសអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយឲ្យសកម្មភាពប្រឆាំងគុយបា​

​​​​​​​​​​​​​                

គុយបាថ្កោលទោសអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយឲ្យសកម្មភាពប្រឆាំងគុយបា​ - ảnh 1
អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ ២០លានដុល្លារឲ្យសកម្មភាពប្រឆាំងគុយបា (Internet)

VOV-នាថ្ងៃទី​២៥មិថុនាកាសែត Granma -ជាស្ថាប័នឃោសនារបស់
បក្សកុម្មុយនីសគុយបាបានថ្កោលទោថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់ជំនួយ
២០លានដុល្លារឲ្យសកម្មភាពប្រឆាំងគុយបាតាមរយះ​ការិយាល័យអាមេរិក
ឡាទីននិងCaribe(LAC)  ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ​សិទ្ឋិមនុស្សការងារ
(DRL) និង​អង្គការ​WHA។តាម កាសែត Granma ថាគោលដៅនៃផែនការនេះគឺ
បង្កើនលទ្ឋភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអោយបណ្តាមុខសញ្ញាដែលគាំទ្រគោលន-
យោបាយផ្លាសប្តូររបប។ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កលក្ខណះងាយស្រួលអោយបណ្តា
មុខសញ្ញានេះប្រើប្រាស់Internet និងឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីឃោសនាប្រឆាំង
នឹងគុយបា។

កាសែត Granmaអះអាងថា ក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងមក បណ្តារដ្ឋអំណាចនៅអាមេរិក
នៅប្រើប្រាស់កម្មកវិធីនានាប្រឆាំងគុយបាខាងនយោបាយ និងសតិអារម្មណ៍
ដូចជាឧបករណ៍មិនអាចខ្វះបានក្នុងគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកចំពោះគុយបា។និងសព្វថ្ងៃនេះបណ្តាកម្មវិធីនេះត្រូវបានជំរុញខ្លាំង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ