គំរោងការណ៍ចំនួន ៨៣ ចូលរួមការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសខេត្ត Dong Thap ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧


គំរោងការណ៍ចំនួន ៨៣ ចូលរួមការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសខេត្ត Dong Thap ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ - ảnh 1
គំរោងការណ៍ចំនួន ៨៣ ចូលរួមការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខេត្ត Dong Thap ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ មករា នៅទីក្រុង Cao Lanh មន្ទីអប់រំនិងបណ្តុះ
 បណ្ដាលខេត្ត Dong Thap (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) បានរៀបចំពិធីបូកសរុប
 ការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ - ២០១៧។ សិស្ស
 ចំនួន ១៣០ នាក់មកពីវិទ្យាល័យទាំង ១៩ ក្នុងតំបន់រួមជាមួយគំរោងការណ៍
ចំនួន ៨៣ លើវិស័យចំនួន ១២ បានចូលរួមការប្រឡងនេះ។​ តាមរយៈការ
ប្រឡង គណៈចាត់តាំងបានជ្រើសរើសគំរោងការណ៍ឆ្នើមចំនួន ៦​ ដើម្បីចូល
រួមការ ប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី
ថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ទី ១៦ មិនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង  Vung Tau ខេត្ត Ba Ria –
 Vung Tau  ភាគកណ្ដាលវៀតណាម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ