គោលគំនិតប៉េកាំង ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក

(VOVWORLD) -សន្និសីទសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ជាមួយគណៈបក្សនយោបាយនៅលើពិភពលោកបានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ នៅ ប៉េកាំង ដោយមានការអនុម័ត គោលគំនិតប៉េកាំង ក្នុងនោះបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សនយោបាយនានារួមគ្នាកសាងពិភពលោកសន្តិភាព រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក សណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលើកទឹកចិត្តការសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាខឿនអរិយធម៌ និងកិច្ចការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី។
គោលគំនិតប៉េកាំង ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក - ảnh 1គោលគំនិតប៉េកាំង ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក 

សន្និសីទសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ជាមួយគណៈបក្សនយោបាយនៅលើពិភពលោកបានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ នៅ ប៉េកាំង ដោយមានការអនុម័ត គោលគំនិតប៉េកាំង ក្នុងនោះបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សនយោបាយនានារួមគ្នាកសាងពិភពលោកសន្តិភាព រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក សណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលើកទឹកចិត្តការសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាខឿនអរិយធម៌ និងកិច្ចការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី។ គោលគំនិតប៉េកាំង ក៏បានលើកឡើងអំពីការអនុវត្តរបៀបរបបសន្និសីទសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តចិនជាមួយគណៈបក្សនយោបាយនៅលើពិភពលោក និងនាំយន្តការនេះឲ្យក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបម្រើកិច្ចសន្ទនានយោបាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ