ឃោសនាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ដីណាមបូសំរាប់កម្មាភិបាល អ្នកមុខអ្នកការជំនឿសាសនានិងអ្នកមានកិត្យានុភាពក្

ឃោសនាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ដីណាមបូសំរាប់កម្មាភិបាល អ្នកមុខអ្នកការជំនឿសាសនានិងអ្នកមានកិត្យានុភាពក្ - ảnh 1
បណ្ដាតំណាងនៅជំនួបនេះ (រូបថត៖baovinhlong.com.vn)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា គណៈកម្មាធិការខេត្ត Vinh Long បានសហការ
ជាមួយគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកតំបន់ណាមបូខាងលិច រៀបចំជំនួបប្រាស្រ័យសំ
ដៅផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាននិងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាទាក់ទិនដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ដីណាមបូ ទៅ
ដល់មនុស្សជាង៣រយនាក់ដែលជាកម្មាភិបាល​សមាជិកសមាសភាព នយោបាយ
សង្គម​ អ្នកមុខអ្នកការជំនឿសាសនា និងអ្នកមានកិត្យានុភាពក្នុង សហគមន៍ជន
ជាតិភាគតិច។តាមនោះ កម្មាភិបាល អ្នកមុខអ្នកការជំនឿសាសនា និងអ្នកមាន
កិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច នឹងឃោសនាយ៉ាងសកម្ម អំពីប្រវត្តិ
សាស្ត្រនៃតំបន់ដីណាមបូសំរាប់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ ជាពិសេសគឺ ប្រជាជននៅ
តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលលើភូមិភាគខេត្ត រួមចំណែកពង្រឹងទំនុក ទុកចិត្តទៅលើ
ការដឹកនាំរបស់បក្សនិងរដ្ឋ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ