ចៅក្រមពិចារណាដោះលែងបណ្ដាអតីតមន្ត្រីតំបន់ Catalonia អេស្ប៉ាញ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៤ ធ្នូ ខាងមុខ ចៅក្រមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមន្ត្រីតំបន់ Catalonia របស់អេស្ប៉ាញរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមចំនួន ២ នាក់ ទៀតទទួលសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំក្រោយរយៈពេលចាប់ឃុំខ្លួនដែរឬទេដើម្បីរងចាំអង្គជំនុំជំរះពីបទចូលរួមក្នុងសេចក្តីប្រកាសខុសច្បាប់អំពីឯករាជ្យនៃតំបន់ស្វយ័ត្យនេះ។ 
ចៅក្រមពិចារណាដោះលែងបណ្ដាអតីតមន្ត្រីតំបន់ Catalonia អេស្ប៉ាញ - ảnh 1 ចៅក្រមពិចារណាដោះលែងបណ្ដាអតីតមន្ត្រីតំបន់ Catalonia អេស្ប៉ាញ

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ៤ ធ្នូ ខាងមុខ ចៅក្រមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមន្ត្រីតំបន់ Catalonia របស់អេស្ប៉ាញរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមចំនួន ២ នាក់ ទៀតទទួលសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំក្រោយរយៈពេលចាប់ឃុំខ្លួនដែរឬទេដើម្បីរងចាំអង្គជំនុំជំរះពីបទ ចូលរួមក្នុងសេចក្តីប្រកាសខុសច្បាប់អំពីឯករាជ្យនៃតំបន់ស្វយ័ត្យនេះ។ មុខសញ្ញាទាំងរូបនេះបានដាក់ពាក្យសំ

បង់លុយក្រៅឃុំ។ ប្រសិនបើ សំណូមពរនេះត្រូវ បានយល់ព្រម អតីតមន្ត្រីទាំងនេះអាចចូលរួមចលនាស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រសំរាប់ការបោះ ឆ្នោតតំបន់នៅ Catalonia នាថ្ងៃទី ២១ ធ្នូខាងមុខ៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ