ចិន-ជប៉ុនឯកភាពអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅសមុទ្រនិងលើអាកាស

ចិន-ជប៉ុនឯកភាពអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅសមុទ្រនិងលើអាកាស - ảnh 1
ចិន-ជប៉ុនឯកភាពអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅសមុទ្រនិងលើអាកាស (Kyodo)

        Vovworld-តាម Xinhua នាថ្ងៃទី២៩មករាថា​ក្រសួងការពារជាតិចិនបាន​ប្រកាស
ថា ប្រទេសនេះនិងជប៉ុនបានឯកភាពអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅ​សមុទ្រនិង
លើអាកាស។ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំខែ អ្នកនាំពាក្យក្រសួង​ការពារជាតិ
ចិន​ Yang Yujun បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសទាំងពីរទទួលបានការ​ឯកភាព​អំពីវិស័យជា
ច្រើនក្នុងការចរចារក្នុងខែនេះនៅតូក្យូ រួមមានអះអាងឡើង​វិញកិច្ចព្រមព្រៀងមុន
នេះ ឯកភាពផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្លាយទៅជាយន្តការគ្រប់គ្រង​វិបត្តិ​នៅសមុទ្រនិងលើ
អាកាស សំដៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងទៀត​ការងារ​ពិគ្រោះយោបល់
អំពីបញ្ហាទាក់ទិននានា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ