ចំនួនជនរងគ្រោះក្នុងការរញ្ជួយដីនៅម៉ិកស៊ិកកើនឡើង

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២១ កញ្ញា រដ្ឋាភិបាលម៉ិកស៊ិកបានជូនដំណឹងថា៖ ចំនួនជនរង គ្រោះដែលត្រូវស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីខ្លាំងនៅប្រទេសនេះបានកើនឡើង ២៧៣ នាក់។ ៥០% ជនរងគ្រោះត្រូវស្លាប់ស្ថិតនៅរដ្ឋធានី Mexico City និងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសេស សលស្ថិតនៅបណ្ដារដ្ឋជុំវិញ។ 
ចំនួនជនរងគ្រោះក្នុងការរញ្ជួយដីនៅម៉ិកស៊ិកកើនឡើង  - ảnh 1 ចំនួនជនរងគ្រោះក្នុងការរញ្ជួយដីនៅម៉ិកស៊ិកកើនឡើង 

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ២១ កញ្ញា រដ្ឋាភិបាលម៉ិកស៊ិកបានជូនដំណឹងថា៖ ចំនួនជនរង គ្រោះដែលត្រូវស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីខ្លាំងនៅប្រទេសនេះបានកើនឡើង ២៧៣ នាក់។ ៥០% ជនរងគ្រោះត្រូវស្លាប់ស្ថិតនៅរដ្ឋធានី Mexico City និងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសេស សលស្ថិតនៅបណ្ដារដ្ឋជុំវិញ។ តាមការព្យាករណ៍ ចំនួនជនរងគ្រោះត្រូវស្លាប់នឹងកើន ឡើងជាបន្តទៀតក្នុងពេលដែលបណ្ដាយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះកំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយ។ ឆ្លើយសំណួររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាន អភិបាលរដ្ឋធានី Mexico City លោក Miguel Angel Mancera បានសន្យានឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនិងស្វែងរកជនបាត់ខ្លួន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ