ច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វ - ឯកសារគត្តិយុត្តិជួយផ្នែកកសិកម្មវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា រដ្ឋសភាបានផ្ទៀងស្តាប់របាយការណ៍បក ស្រាយនិងកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី បោះឆ្នោតអនុម័តលើច្បាប់ វាស់វែងនិងផែនទី ព្រមទាំង ពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ទៀងស្តាប់ រដ្ឋមន្ត្រី ឲក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ លោក Nguyen Xuan Cuong បកស្រាយមតិរបស់សមាជិកសមាជិការសភា។  

ច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វ - ឯកសារគត្តិយុត្តិជួយផ្នែកកសិកម្មវៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព - ảnh 1 សមាជិការសភាខេត្ត Vinh Long លោកស្រី Nguyen Thi Minh Trang 

នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា រដ្ឋសភាបានផ្ទៀងស្តាប់របាយការណ៍បក ស្រាយនិងកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី បោះឆ្នោតអនុម័តលើច្បាប់ វាស់វែងនិងផែនទី ព្រមទាំង ពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វនិងផ្ទៀងស្តាប់រដ្ឋមន្ត្រី ឲក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ លោក Nguyen Xuan Cuong បកស្រាយមតិរបស់សមាជិកសមាជិការសភា។  ពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ចិញ្ចឹមសត្វសមាជិការសភាខេត្ត Vinh Long លោកស្រី Nguyen Thi Minh Trang បានចាត់ទុកថា៖

        «នាបច្ចុប្បន្ន ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វបានក្លាយទៅជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៃ កសិកម្មវៀតណាម។ ការផលិតអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វបានមានបំរ៉ែបំរួលនិងការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាច្រើន។ ប៉ុន្តែ អនុក្រិតអំពីការចិញ្ចឹមសត្វមិនទាន់កែប្រែនៅឡើយ ពិសេសគឺការផលិតចំណីអាហារ បញ្ហារៀបចំផែនការកំណត់ការវិនិឆ័យកាកសំ ណល់និងការពារបរិស្ថាន។ ប្រការនេះសរឲ្យឃើញនូវភាពចាំបាច់ត្រូវមានការកែ ប្រែច្បាប់ឲ្យសមស្របសំដៅបង្កើនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះ បង្កើតឡើង របៀងគត្តិយុត្តិសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម អភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពក្នុងផ្នែក ចិញ្ចឹមសត្វ។»

        មុននេះ រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើច្បាប់វាស់វែងនិងផែនទី។ នាថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា រដ្ឋសភានឹងដំណើរកិច្ចប្រជុំបិទបញ្ចប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ