ច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋបានរួម​ចំណែក​ដ៏សែន​សំខាន់​ចូលក្នុងដំណើការកែទម្រង់ជួយតម្លាភាព​វូបនីយកម្មខឿនហិរញ្ញាវត្ថុ​សារធារណះ

(VOVworld) –សិក្ខាសាលា បូកសរុបរយះពេល 5 ឆ្នាំ អនុវត្តច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋ និងការផ្តល់ មតិដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋ ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅ នាថ្ងៃទី 28 កុម្ភះ នៅទីក្រុងហាណូយ។ ក្រោយរយះពេល 5​ឆ្នាំអនុវត្ត ច្បាប់បានរួម​ចំណែក​ដ៏សែន​សំខាន់​ចូលក្នុងដំណើការកែទម្រង់ ជួយតម្លាភាព​វូបនីយកម្មខឿនហិរញ្ញាវត្ថុ​សារធារណះ។

ច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋបានរួម​ចំណែក​ដ៏សែន​សំខាន់​ចូលក្នុងដំណើការកែទម្រង់ជួយតម្លាភាព​វូបនីយកម្មខឿនហិរញ្ញាវត្ថុ​សារធារណះ - ảnh 1
ច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋ (internet)

 ពីពេលមានច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋបានស្នើដោះស្រាយហិរញ្ញាវត្ថុ ចំនួន 70ពាន់ 600 ពាន់លានដុង ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ សវនកម្មរដ្ឋក៏បានសុក្រិត​ជាជំហានៗអំពី ការរៀបចំ ក្បាល់ម់ាស៊ីន និងបណ្ដាកម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ឋការ។ នៅទីនេះ ​បណ្ដាដំណាងបានចាត់ទុកថា៖ ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សវនកម្មរដ្ឋគឺចាំបាច់ ​ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងសមស្របជាមួយបណ្ដាបទដ្ឋាន និងបែបបទអន្តរ​ជាតិ។ សាស្ត្រាចររង បណ្ឌិត Dang Van Thanh អនុប្រធានគណះ​កម្ម​ការ​សេដ្ឋកិច្ច -ថវិការរដ្ឋសភាបានមានសំណូមពរថា៖ ត្រូវ​អះអាងថា៖ សវនកម្មរដ្ឋជាឧបករណ៏ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញាវត្ថុរដ្ឋ​របស់រដ្ឋវៀតណាម។ នេះគឺជា​នីតិរដ្ឋ សារធារណះរដ្ឋ សង្គមនិយម។ខ្ញុំចាត់ទុកថា៖​គួរតែការពារទស្សនះសវនកម្មរដ្ឋ ជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញាវត្ថុរដ្ឋ បំរើផ្ទាល់អោយ​រដ្ឋសភា អោយក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជន អនុវត្តសិទ្ធិប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ