ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាតិស្តីពីផលិតផលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺសំរាប់មនុស្ស

ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាតិស្តីពីផលិតផលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺសំរាប់មនុស្ស - ảnh 1
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាតិស្តីពីផលិតផលវ៉ាក់សាំងបង្ការប្ជំងឺសំរាប់មនុស្ស
(Image: dantri.com.vn)


(VOVworld) – ពិធីចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាតិផលិតផលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺសំរាប់មនុស្ស
ត្រូវបានរៀបចំឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម)។ កម្មវិធីនេះគឺសំដៅម្ចាស់ការខាងបច្ចេកវិទ្យាផលិតលម្មវ៉ាក់សាំងដោយទ្រង់ទ្រា
ឧស្សាហកម្មបំរើបកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនឹងជំងឺបើកទូលាយក្នុងទូទាំងប្រទេស។
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម លោកស្រី​Nguyen Thi Kim
Tien បានឲ្យដឹងថា៖

“បណ្ដាក្រសួងផ្នែកដូចជាក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួង
ផែន ការវិនិយោគបានសកម្មផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើគ្រប់វិស័យការងារវិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា
ដើម្បីកម្មវិធីអភិវដ្ឍន៍ផលិតផលជាតិបង្ការប្រឆាំងជំងឺសំរាប់មនុស្សទទួលបានផ
លទ្ធផលតាមផែនការ។ យើងនៅឆ្ពោះទៅកម្មវិធី “ជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើ
ប្រាស់ទំនិញវៀតណាម” ដោយហេតុនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានកម្មវិធី “ជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ឧសថវៀតណាម” ធានាគុណភាពនិង
ប្រសិទ្ធភាព។ ផ្នែកផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាផ្នែកឧសថត្រូវបានកំណត់ជាបណ្ដា ផ្នែកអាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ជួរមុខ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ