ចលនាកសាងសាលាបថមសិក្សាលើកោះ Sinh Ton

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             

ចលនាកសាងសាលាបថមសិក្សាលើកោះ Sinh Ton - ảnh 1
សាលារៀន១លើនលើកោះ Truong Sa ធំ(រូបថត​VNA)

Vovworld-កម្មវិធី ចលនាកសាងសាលាបថមសិក្សាលើកោះ Sinh Tonស្រុក Truong Sa  ខែត្រKhanh Hoa​ភាគកណ្តាលវៀតណាមត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណះ នាព្រឹកថ្ងៃទី
៣០សីហានៅទីក្រុហូជីមិញ។មូលនិធិ​Vu A Dinh  កាសែតច្បាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិង
ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហូជីមិញសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះ។លោកស្រីTruong My Hoa អតីតាអនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនិងជាប្រធាមូលនិធិ Vu A Dinh  អោយដឹងថា៖“ ឪពុក
ម្តាយសិស្សានុសិស្សនិយាយថា​៖មនុស្សធំអាចរស់ឆ្ងាយពីដីគោកបានប៉ុន្តែមិនអាច
ទុកអោយកូនចៅឆ្ងាយពីសាលារៀនទេ។កោះ Sinh Tonក៍ដូចជាកោះផ្សេង ត្រូវយក
ចិត្តទុកដាក់ដល់ការសាងសង់សាលារៀនសំរាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស។សាលារៀនលើ
កោះ Truong Sa ធំជាសាលាដំបូងក្នុងកាកសាងប្រព័ន្ឋសាលារៀនលើប្រជុំ កោះ Truong Saរបស់យើង ។ “
តាមគំរោង​ សំណង់នេះចាប់ការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤នេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ