ឆ្នាំ២០១៨នេះវៀតណាមមានឃុំចំនួន៣៩%ទទួលបានបទដ្ឋានជនបទថ្មី

(VOVWORLD) -ដើម្បីកម្មវិធីជាតិ កសាងជនបទថ្មី ទទួលបានគោលដៅដែលបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំ ២០១៨នេះ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានដំឡើងផែនការដោយផ្តោតសំខាន់លើភារកិច្ចស្នូលមួយចំនួនត្រូវការអនុវត្តន៍។ 
ឆ្នាំ២០១៨នេះវៀតណាមមានឃុំចំនួន៣៩%ទទួលបានបទដ្ឋានជនបទថ្មី  - ảnh 1

ឆ្នាំ២០១៨នេះវៀតណាមមានឃុំចំនួន៣៩%ទទួលបានបទដ្ឋានជនបទថ្មី 

តាមនោះ ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨នេះ ប្រទេសជាតិទាំងមូល មានឃុំចំនួន៣៩% ទទួលបានបទដ្ឋានជនបទថ្មី ហើយនឹងមានអង្គភាពថ្នាក់ស្រុកចំនួន៥៤ បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់ថាទទួល បានបទដ្ឋានឬបំពេញការងារកសាងជនបទថ្មី។ ក្រៅពីនោះ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានសំណូមពរឲ្យតំបន់នានា សម្រេចមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ជម្រុញខ្លាំងរាល់ដំណោះស្រាយប្រមូល ផ្តុំនិងប្រភពទុនដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីនេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ