ឆ្នាំ ២០១៧ ផ្នែកគយជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

ឆ្នាំ ២០១៧ ផ្នែកគយជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល - ảnh 1
ឆ្នាំ ២០១៧ ផ្នែកគយជំរុញខ្លាំងកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល

          (VOV)_​ ឆ្នាំ២០១៧ ផ្នែកគយនឹងបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល ​បង្ក
លក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់សហគ្រាស។ លោកស្រី Le Nhu Quynh អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ 
គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់គយ អគ្គនាយកគយបាន​អោយដឹងថា៖ 

          “ ដោយមានការលើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពការងារគ្រប់គ្រងជំនាញ និង​កាត់បន្ថយ
ពេលវេលាបំពេញបែបបទនេះ នាពេលខាងមុខនេះ ការបំពេញ​បែបបទគយនឹងងាយ
ស្រួលជាង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ