ជើងទំនិញជួយឧបត្ថម្ភដំបូងមកទៅកាន់ទីក្រុង Deir Ezzor ស៊ីរី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា ក្រុមរថយន្តចំនួន ៤០ គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូន ទំនិញជួយឧបត្ថម្ភបានឈានចូលទីក្រុង Deir Ezzor របស់ស៊ីរី។ 
ជើងទំនិញជួយឧបត្ថម្ភដំបូងមកទៅកាន់ទីក្រុង Deir Ezzor ស៊ីរី - ảnh 1 ជើងទំនិញជួយឧបត្ថម្ភដំបូងមកទៅកាន់ទីក្រុង Deir Ezzor ស៊ីរី

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា ក្រុមរថយន្តចំនួន ៤០ គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូន ទំនិញជួយឧបត្ថម្ភបានឈានចូលទីក្រុង Deir Ezzor របស់ស៊ីរី។ នេះគឺជាជើង ទំនិញជួយឧបត្ថម្ភដំបូងដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្មីបន្ទាប់ពីកងទ័ពរដ្ឋាភិ បាលស៊ីរីបំផ្លាញចោលរង្វង់ហ៊ុំព័ទ្ធរបស់អង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)។ មន្ត្រីមួយរូបនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មស៊ីរី លោក Mouin al- Akl បានឲ្យដឹងថា៖ នេះគឺជាជើងទំនិញអាហារដំបូងដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងនេះក្នុង រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងទៅ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ