ជុំចរចាថ្មីរវាងបណ្ដាភាគីនានានៅស៊ីរីចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុង Geneva

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា បេសកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហាស៊ីរី លោក Staffan de Mitsura បានជួបធ្វើការនិងចរចាជាមួយក្រុមចរចារបស់ភាគីប្រឆាំងនៅ ស៊ីរី ចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការជុំចរចាសន្តិភាពថ្មីរវាងភាគីទាក់ទិននានានៅស៊ីរីក្រោមការគាំពាររបស់ អ.ស.ប.
នៅទីក្រុង  Geneva ស្វីស។ 
ជុំចរចាថ្មីរវាងបណ្ដាភាគីនានានៅស៊ីរីចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុង Geneva - ảnh 1 ជុំចរចាថ្មីរវាងបណ្ដាភាគីនានានៅស៊ីរីចាប់ផ្តើមនៅទីក្រុង Geneva

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា បេសកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហាស៊ីរី លោក Staffan de Mitsura បានជួបធ្វើការនិងចរចាជាមួយក្រុមចរចារបស់ភាគីប្រឆាំងនៅ ស៊ីរី ចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការជុំចរចាសន្តិភាពថ្មីរវាងភាគីទាក់ទិននានានៅស៊ីរីក្រោមការគាំពាររបស់ អ.ស.ប.នៅទីក្រុង  Geneva ស្វីស។ ទោះបីជាខ្លឹមសារនៃការចរចានៅមិនទាន់ជូនដំណឹបាន ឡើយក្តី ប៉ុន្តែ មុននេះ អ.ស.ប. បានឲ្យដឹងថា៖ ជុំចរចាទី ៨ នេះនឹងប្រមូលផ្តុំទៅលើការបោះ ឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ បន្ទាប់ពីជំនួប លោក  Mitsura ក្រុមចរចារបស់ភាគីប្រឆាំង បានចេញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវ «ជួបចរចាផ្ទាល់» ជាមួយតំណាងនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នៅទីក្រុង  Geneva៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ