ជំនួបសន្ទនាគោលនយោបាយកសិកម្មជាន់ខ្ពស់វៀតណាម-អូស្ត្រាលី

ជំនួបសន្ទនាគោលនយោបាយកសិកម្មជាន់ខ្ពស់វៀតណាម-អូស្ត្រាលី - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបសន្ទនាគោលនយោបាយកសិកម្មជាន់ខ្ពស់វៀតណាម-អូស្ត្រាលី

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិ
វឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម លោក Le Quoc Doanh និងលោក David Parker អនុរដ្ឋមន្ត្រី
កសិកម្មនិងប្រភពទឹកអូស្ត្រាលី បានធ្វើជាអធិបតីជំនួបសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងវៀត
ណាម ជាមួយអូស្ត្រាលី។នេះជាជំនួបសន្ទនាគោលនយោបាយកសិកម្មជាន់ខ្ពស់ជា
លើកដំបូងរវាងក្រ សួងទាំងពីរ សំដៅឆ្ពោះទៅខឿនកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាព។
នៅក្នុងជំនួបនេះ លោក Le Quoc Doanh មានបំណងថា អូស្ត្រាលីនឹងបន្តចែករំលែក
បទពិសោធន៍អំពីការ កសាងគោលនយោបាយនិងទីផ្សារកសិផល ដើម្បីរួមគ្នាដោះ
ស្រាយរាល់ការជំពាក់ជំ ពិននិងជម្រុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកសិផលរវាងភាគី
ទាំងពីរ។

        រីឯខ្លួនវិញ លោក David Parkerបានឲ្យដឹងថា តាមរយៈជំនួបសន្ទនានេះ រាល់
វិស័យសហប្រតបត្តិការរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយវៀតណាមត្រូវបានឡើងកំពស់ថ្មី រួម
ចំណែកលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងភាគីទាំងពីរផង
ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ