ជំនួបសន្ទនាជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មស្ដីពីបែបបទរដ្ឋបាល គោលនយោបាយពន្ធនិងគយ

ជំនួបសន្ទនាជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មស្ដីពីបែបបទរដ្ឋបាល គោលនយោបាយពន្ធនិងគយ - ảnh 1
ជំនួបសន្ទនាជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្ម ឆ្នា២០១៣ (http://dddn.com.vn/)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម 
បាន​រួមសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) រៀបចំជំនួបសន្ទនាជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីបែបបទរដ្ឋបាល 
គោលនយោបាយពន្ធនិងគយ។ នៅទីនេះ ដំណាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បាន​អធិ
ប្បាយអំពី​រាល់ការជំពាក់ជំពិន សំណូមពររបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម​ចំពោះគោល នយោបាយពន្ធ ក៏ដូចជាបណ្ដាការជួយឧបត្ថម្ភអំពីពន្ធ ដើម្បី​អង្គភាពអាជីវ កម្មឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកសាកល្បង ស្ថិរភាព អភិវឌ្ឍន៍​ផលិតកម្មអាជីវកម្ម។ 
លោក Pham Gia Tuc អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្ម ​និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម  បានអោយដឹងថា៖

          “ នៅសន្និសីទ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានគយបាន​ដោះ ស្រាយទាន់ពេលវេលារាល់ការលំបាក់សំរាប់អង្គភាពអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការខ្វែង
គំនិតរវាងបណ្ដានាយកដ្ឋានពន្ធ នាយកដ្ឋានគយ។ ប៉ុន្តែ ការដោះស្រាយនេះ ក៏ត្រូវអនុវត្តទៅតាមសមត្ថកិច្ចនិងវិស័យផងដែរ​៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ