ជនរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់បានកើនឡើង ៧៦០០ នាក់


ជនរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់បានកើនឡើង ៧៦០០ នាក់ - ảnh 1
ជនរងគ្រោះដោយការរញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់បានកើនឡើង ៧៦០០ នាក់ (Image: VNA)

(VOVworld) – តាមតួរលេខស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ដែលបានប្រកាសនា
ថ្ងៃទី ៥ ឧសភា បានឲ្យដឹងថា៖ ជនរងគ្រោះដែលត្រូវស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីនៅ
ប្រទេសនេះបាន កើនឡើង ៧៦០០ នាក់ និងមនុស្សរងរបួសជាង ១៤ ៥០០
នាក់។ មុននោះ នាថ្ងៃទី ៤ ឧសភា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសំនៅដ្ឋាននេប៉ាល់
លោក Prasad Dhakal បានឲ្យដឹងថា៖ បរិមាណជនរងគ្រោះបន្តកើនឡើងក្នុងពេល
កំលាំងជួយសង្គ្រោះទៅកាន់តំបន់ឆ្ងាយ ដាច់ស្រយ៉ាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ